Evenimente
Afisari | 1-8 din total: 8
1
Guvernare deschisa , transparenta si participativa -standardizare , armonizare , dialog imbunatatit   
Proiect cofinantat din Fondul Social european  prin Programul Operational  Capacitate Administrativa  2014-2020
Titlul proiectului : Guvernare deschisa , transparenta ;i participativa-standardizare, armonizare,dialog imbunatatit 
Cod SIPOCA /SMIS 2014+35/118964
Denumirea beneficiarului:Secretariatul General  al Guvernului  ...
Partener selectat in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulneabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITATII   
In urma anuntului publicat pe 09.11.2018, prin care Comuna Dingeni va face o selectie de parteneri in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulneabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITATII.
Partenerul selectat este ASOCIAȚIA „METUSALA”, jud. Suceava, sat Șcheia, com. Șcheia, str. Aleea Morii, nr. 68. ...
SELECTIE PARTENERI in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII   

R O M Â N I A

JUDEȚUL BOTOȘANI

PRIMĂRIA COMUNEI DÎNGENIANUNT


...
Recrutare personal   

PROGRAMUL DE COOPERARE  ELVETIANO-ROMAN

SWISS – ROMANIAN  COOPERATION  PROGRAMME 

 Nr.8256 din  22.09.2016

ANUNT RECRUTARE
Primaria Comunei Dingeni  , judetul  Botosani  , recruteaza  :

-4(patru) persoane interesate  in desfasurarea activitatii  de ingrijire la domiciliu  pentru persoane varstnice  in cadrul proiectului  Centrul Med ...

Sanatatea ta conteaza. Sa fim sanatosi impreuna.   
Comuna Dingeni, judetul Botosani reprezentata prin primar ROTUNDU Catalin Gheorghe va aduce la cunostinta ca s-a obtinut finantare in baza Contractului nr. 3313 din data de 01.04.2016 pentru implementarea proiectului ,, Sanatatea ta conteaza. Sa fim sanatosi impreuna.", semnat de catre ORGANISMUL INTERMEDIAR ELVETIAN (OIE), MINISTERUL SANATATII (MS) SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA (UAT) COMUNA DINGENI - JUDETUL BOTOSANI. Prin implementarea acestui proiect la nivelul comunitatii noastre vom contribui la cresterea accesului populatiei la serviciile medic ...
Incepe asfaltarea drumurilor din comuna Dingeni   
Prin adresa nr. 3376/21.04.2016 s-a dispus inceperea lucrarilor de construire privind ,, Modernizare drum comunal 17 Ungureni- Epureni- Iacobeni- Strahotin - Hulub, in comunele Ungureni si Dingeni, jud. Botosani, incepand cu data de 25.04.2016, orele 10,00.

...
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate   

Întrucât actul administrativ fiscal ( somatii si titluri executorii)

nu a putut fi comunicat prin una dintre modalit????ile de comunicare prev??zute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur?? fiscal??, cu modific??rile Â?i complet??rile ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispozi??iile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur?? fiscal??, cu modific??rile Â?i complet??rile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

&I ...

Concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante   

Prim??ria comunei Dîngeni organizeaz?? concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie  vacante de inspector de specialitate...

1