Evenimente

  SELECTIE PARTENERI in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII Inapoi  
09-11-2018 

R O M Â N I A

JUDEȚUL BOTOȘANI

PRIMĂRIA COMUNEI DÎNGENIANUNT


SELECTIE PARTENERI in cadrul


Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII
Primaria Comunei Dîngeni anunta selectia de parteneri in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII, în conformitate cu

 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020  

 • HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020  

 • Procedurii interne de selectare a partenerilor privați în cadrul proiectelor finanțate prin Programe Operaționale  

 • Ghidului Solicitantului :”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 • OUG nr 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2009 aprobate prin HG nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență

privitoare la proiectele implementate în parteneriat.


Obiectivele și scopul cererii de finanțare


Obiectivul specific al acestui apel îl reprezintă Obiectivul Specific 8.3. – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, copii vor constitui grupul țintă al câte unui apel dedicat. Acest apel este dedicat persoanelor vârstnice.


Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, sunt specificate în Ghidul Specific al Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane vârstnice/Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul nr. 2


Documente relevante : Ghidul Specific al Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane vârstnice/Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII


Dosarul de participare:


Toate documentele pentru participarea la selectia partenerilor pot fi trimise in format PDF. Pe adresa de email a UAT Comuna Dîngeni – primariadangeni@yahoo.com


 • Certificatul de Înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale)


 • Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, obținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și ale HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg 197/2012


 • Scrisoare de intentie – Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenție activitățile cadru ale proiectului în care dorește să se implice și pentru care dispune de resursele necesare. Va furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestor activități cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor.
Rezultatul selecției: Va fi publicat în data de 15.11.2018 pe site-ul www.primariadingeni.ro


Termene de realizare:


 • Publicarea Anunțului cu privire la intenția de selectare a partenerului / partenerilor și condițiile ce trebuie să le îndeplinească: 10.11.2018


 • Data limită a depunerii Dosarului de înscriere: 14.11.2018


 • Data emiterii Raportului procedurii de selecție: 15.11.2018


 • Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerului: 15.11.2018


 • Data publicării Anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selecție: 15.11.2018


Date de contact:


Compartimentul Management Proiecte – inspector Emilian-Gheorghe IVASUC / tel 0760 685 677 tel. Fix 0371 536 059 primariadangeni@yahoo.com