Evenimente

  Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate Inapoi  
09-03-2016 

Întrucât actul administrativ fiscal ( somatii si titluri executorii)

nu a putut fi comunicat prin una dintre modalit????ile de comunicare prev??zute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur?? fiscal??, cu modific??rile Â?i complet??rile ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispozi??iile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur?? fiscal??, cu modific??rile Â?i complet??rile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afiÂ?at în data de 09.03.2016, concomitent la sediul Primariei Dingeni Â?i pe pagina de Internet www.primariadingeni.ro anun??ul nr. 1927 din data de 09.03.2016.