Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Dângeni
Afisari | 1-20 din total: 116
1
2
3
4
5
6
Inainte

Nr.Nume FisierAn

2 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu CIA Voiniciuc Gabriel 2019
10 Aprobarea executiei bugetului local al comunei Dangeni pentru anul 2018 2019
12 Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti 2019
13 Acordare mandat special reprezentantului CL Dangeni in AGA ADI AQUA 2019
861 Acordarea unui mandat special reprezentantului CL Dangeni in AGA ADI AQUA Botosani 2019
895 Aprobarea intocmirii Rapoartelor de evaluare si studiilor de oportunitate pentru terenul din PC 74 intravilan Iacobeni si garsoniera din satul Dangeni , bunuri imobile din domeniul privat al comunei Dangeni 2019
955 Aprobarea Planului de perfectionare profesionala a salariatilor din administratia publica locala a comunei Dangeni pentru anul 2019 2019
1 Aprobarea executiei bugetului local al comunei Dangeni -trimestrul IV 2018 2019
4 Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca in anul 2019 2019
9 Aprobarea distribuirii de lemn pentru foc unor persoane care nu beneficiaza de ajutorul pentru incalzirea locuintei si se afla in dificultate 2019
6 Aprobarea intocmirii documentatiilor necesare realizarii obiectivului Costruire teren de sport multifunctional in satul Dangeni 2019
3 Modificarea nivelului valorilor impozabile pentru anul fiscal 2019 cu 1,3% 2019
858 Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanti pentru autoturismele din dotarea Comunei Dangeni 2019
11 Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dangeni 2019
475 Stabilirea salariilor de baza pentru fp si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dangeni 2019
7058 Aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dangeni si structurilor subordonate Consiliului Local Dangeni 2019
8 Aprobarea procedurii de evaluare a performantelor secretarului comunei Dangeni pentru anul 2018 2019
14 Aprobare intocmire raport evaluare garsoniera in vederea scoaterii la licitatie pentru vanzare 2019
7 Stabilirea taxei pentru inchirierea Caminului Cultural Dangeni pentru desf[surarea unor cursuri de catre SC RU Europe SRL 2019
898 Aprobarea executiei bugetului local al comunei Dangeni pentru anul 2018 2019

1
2
3
4
5
6
Inainte