Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Dângeni
Afisari | 1-20 din total: 185
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

11 Aprobarea protocolului de colaborare cu Scoala Gimnaziala nr.1 Dangeni 2020
8253 Acordarea unui mandat special reprezentantului CL Dangeni in AGA ADI AQUA Botosani 2020
15 Aprobarea obiectivului de investitii ,,Modernizare/asfaltare DS 378 si DS 256 din satul Hulub si DS 265 din satul Iacobeni 2020
3 Predarea catre MDLAP CNI -teren sport sat Dangeni 2020
9 Modificarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Dangeni 2020
7 Aprobarea executiei bugetului local al comunei Dangeni -trimestrul IV 2019 2020
12 Aprobarea extinderii retelei de iluminat public in satele comunei Dangeni 2020
13 Aprobarea suplimentarii cu 500 lampi de iluminat in satele comunei Dangeni 2020
10 Aprobarea Planului de actiuni cultural-educative pentru anul 2020 2020
20 Alegere presedinte de sedinta 2020
17 Aprobarea SF pentru Reabilitare Camin cultural Iacobeni 2020
14 Actualizarea devizului general pentru punctul sanitar din satul Iacobeni 2020
8 Aprobarea executiei bugetului pentru anul 2019 2020
19 Aprobarea procedurii de evaluare a performantelor secretarului comunei Dangeni pentru anul 2018 2020
5 Intocmire studii geo si intabulare sala de sport si teren de sport 2020
1 Stabilirea salariilor de baza pentru fp si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dangeni 2020
16 Aprobarea functionarii in Clinica medico-sociala a unui cabinet stomatologic si a unei farmacii 2020
2 Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca in anul 2019 2020
18 Aprobarea demararii procedurilor pentru cumpararea suprafetei de 0,15 ha teren din PC 407/1 proprietar Bosie Constantin 2020
6 Intocmirea SF pentru DC 17 abc 2020

1
2
3
4
5
6
7
Inainte