Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Dângeni
Afisari | 1-20 din total: 83
1
2
3
4
5
Inainte

Nr.Nume FisierAn

11164 Regulamentul de eliberare a avizului program si a autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Dingeni 2015
11134 Inventar bunuri Hulub 2015
148 PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2014 2014
540 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUMPARARII SPATIILOR DISPONIBILE DIN COMPLEXUL COMERCIAL DINGENI CE APARTIN UNIUNII JUDETENE DE CONSUM BOTOSANI 2014
749 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA NR.DE BURSE SI A CUANTUMULUI ACESTORA PENTRU ELEVII COMUNEI DINGENI 2014
803 PROIECT DE HOTARE PRIVIND APROBAREA TRANSFORMARII UNEI FUNCTII PUBLICE VACANTE DE CONSILIER I PRINCIPAL IN CONSILIER I ASISTENT LA COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 2014
1813 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE LOCALE PENTRU PLATA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE SI A TAXEI DE COMERT AMBULANT 2014
410 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE MARTIE, APRILIE, MAI 2014
436 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PENTRU ANUL 2013 2014
434 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA PROPUNERILOR COMISIEI PENTRU MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DINGENI ATESTAT PRIN HG 971/2002 2014
461 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE 2014
461 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE 2014
493 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE INTRETINERE SI REPARATII ILUMINAT PUBLIC 2014
490 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE SERVICII PENTRU INVENTARIEREA TERENURILOR CF.L 165/2013 2014
487 PROIECT DE HOTARARE PENTRU APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACHIZITII PENTRU ANUL 2014 2014
118 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CU COMUNELE UNGURENI, HANESTI, MIHALASENI PENTRU PROIECTUL UNITATE MEDICO- SOCIALA A COMUNEI DINGENI 2014
124 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE EVALUARE A PERFORMANTELOR INDIVIDUALE PE 2013 ALE SECRETARULUI COMUNEI 2014
1002 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PE TERITORIUL COMUNEII DINGENI 2014
148 PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2014 2014
148 PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET LOCAL 2014 2014

1
2
3
4
5
Inainte