Primaria Comunei Dangeni

Afisari | 1-10 din total: 17
ORDONANTA MILITARA Nr.3
ORDONANTA MILITARA Nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...
Citeste mai multe
MODEL Declaratie pe proprie raspundere OM2
Descarc„ MODEL Declaratie pe proprie raspundere OM2 ...
Citeste mai multe
MODEL Adeverinta angajator
Descarc„ MODEL Adeverinta angajator ...
Citeste mai multe
ORDONANTA MILITARA Nr.2/21.03.2020
ORDONANTA MILITARA Nr.2 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...
Citeste mai multe
CLSU 19.03.2020
HOT√RÂREA nr. 11 din 17.03.2020 pentru stabilirea unor m„suri suplimentare pe baza evalu„rii criteriilor prev„zute la art. 4, alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea st„rii de urgenț„ pe teritoriul României. ...
Citeste mai multe
ORDONANTA MILITARA Nr. 1
ORDONANTA MILITARA Nr. 1 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri ...
Citeste mai multe
Instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19
ORDIN Nr. 414 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei ...
Citeste mai multe
DECRET PREZIDENȚIAL
DECRET Nr. 195 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ...
Citeste mai multe
M„suri preventive SPCLEP D‚ngeni
M„suri preventive SPCLEP Dângeni

M„suri preventive S.P.C.L.E.P. DÂNGENI 

- Se menține suspendarea activit„ții de depunere a cererilor privind eliberarea actelor de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței, cu excep5 ...
Citeste mai multe

Guvernare deschisa , transparenta si participativa -standardizare , armonizare , dialog imbunatatit
Proiect cofinantat din Fondul Social european  prin Programul Operational  Capacitate Administrativa  2014-2020
Titlul proiectului : Guvernare deschisa , transparenta ;i participativa-standardizare, armonizare,dialog imbunatatit 
Cod SIPOCA /SMIS 2014+35/118964
Denumirea beneficiarului:Secretariatul General  al Guvernului  ...
Citeste mai multe

Fiind la intersec??ia drumurilor comerciale ce veneau dinspre partea muntoas?? spre Valea Prutului, zona comunei Dângeni a fost locuit?? neîntrerupt din cele mai vechi timpuri. De¬?i nu exist?? m??rturii documentare certe, ci doar descoperiri arheologice, se poate afirma c?? satele Dângeni ¬?i Iacobeni  dateaz?? din vremea lui ¬?tefan cel  Mare. De asemenea, se presupune c?? Satul Strahotin dateaz?? din anul 1401. Dângeni este cu siguran???? un sat vechi, de¬?i cea dintâi men??iune  documentar??  este relativ târzie: ,,într-un sure?? din 1609 este men??ionat?? împ??r??eala mo¬?iilor  lui Dinga hatmanul, din care afl??m: ,,…iar in partea  Dingusei, fata lui Grigorie, s-au venit satul  Dîngeni,, . Hatmanul  Dr??ghici Dinga  ¬?i rudele sale  st??pâni la Dolniceni, st??pâneau ¬?i mo¬?ia  pe care s-a întemeiat satul, care a luat nume de la cel al st??pânului  de aici, Dinga, la care s-a adaugat  sufixul ,,-eni,, cu valoare locativ??.

La sfâr¬?itul secolului al XIX-lea ¬?i începutul secolului al XX-lea numele comunei s-a legat de cel al familiei Mavrocordat, aceasta de??inând întregile teritorii.

Cl??direa în care fiin??eaz?? ¬?i ast??zi Prim??ria Dângeni a fost construit?? în anul 1920 de c??tre boierul Mavrocordat, având în permanen???? destina??ie special?? pentru prim??rie iar singura repara??ie capital?? a fost realizat?? în anul 1989.

A¬?ezat?? în nord-estul jude??ului Boto¬?ani, comuna Dângeni se învecineaz?? la nord cu comunele H??ne¬?ti ¬?i Vl??sine¬?ti, la sud cu comunele Tru¬?e¬?ti ¬?i Gorb??ne¬?ti, la est cu comuna Dobârceni iar la vest cu comuna Ungureni.

Comuna Dângeni a fost înfiin??at?? în anul  1864, odat?? cu celelalte comune din zon??. În functie de legisla??ia privind organizarea administrativ-teritorial??, Dângeniul a apar??inut pe rând, raionului Tru¬?e¬?ti, apoi raionului S??veni pân?? în anul 1968, an în care prin  noua lege de organizare a apar??inut ¬?i apar??ine jude??ului Boto¬?ani.

Comuna Dângeni din jude??ul Boto¬?ani este format?? din satele: Dângeni, Hulub, Strahotin, Iacobeni ¬?i c??tunele Guleoaia, Buneni, Costeni ¬?i Sleaa. Centrul administrativ al comunei este în localitatea Dângeni, unde fiin??eaz?? prim??ria, dispensarul medical ¬?i veterinar, poli??ia, c??minul cultural, oficiul po¬?tal ¬?i celelalte institu??ii de interes general.