Primaria Comunei Dangeni

Afisari | 11-17 din total: 17
Partener selectat in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulneabil: persoane v‚rstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITATII
In urma anuntului publicat pe 09.11.2018, prin care Comuna Dingeni va face o selectie de parteneri in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulneabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITATII.
Partenerul selectat este ASOCIAȚIA „METUSALA”, jud. Suceava, sat Șcheia, com. Șcheia, str. Aleea Morii, nr. 68. ...
Citeste mai multe
SELECTIE PARTENERI in cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane v‚rstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNIT√ȚII

R O M Â N I A

JUDEřUL BOTOȘANI

PRIM√RIA COMUNEI DÎNGENI ...
Citeste mai multe

Recrutare personal

PROGRAMUL DE COOPERARE  ELVETIANO-ROMAN

SWISS – ROMANIAN  COOPERATION  PROGRAMME 

 Nr.8256 din  22.09.2016

ANUNT RECRUTARE
Primaria Comunei Dingeni  , judetul  Botosani  , recruteaza  :

-4(patru) persoane interesate  in desfasurarea activitatii  de ingrijire la domiciliu  p ...
Citeste mai multe

Sanatatea ta conteaza. Sa fim sanatosi impreuna.
Comuna Dingeni, judetul Botosani reprezentata prin primar ROTUNDU Catalin Gheorghe va aduce la cunostinta ca s-a obtinut finantare in baza Contractului nr. 3313 din data de 01.04.2016 pentru implementarea proiectului ,, Sanatatea ta conteaza. Sa fim sanatosi impreuna.", semnat de catre ORGANISMUL INTERMEDIAR ELVETIAN (OIE), MINISTERUL SANATATII (MS) SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA (UAT) COMUNA DINGENI - JUDETUL BOTOSANI. Prin implementarea acestui proiect la nivelul comunitatii noast ...
Citeste mai multe
Incepe asfaltarea drumurilor din comuna Dingeni
Prin adresa nr. 3376/21.04.2016 s-a dispus inceperea lucrarilor de construire privind ,, Modernizare drum comunal 17 Ungureni- Epureni- Iacobeni- Strahotin - Hulub, in comunele Ungureni si Dingeni, jud. Botosani, incepand cu data de 25.04.2016, orele 10,00.

...
Citeste mai multe
Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Întrucât actul administrativ fiscal ( somatii si titluri executorii)

nu a putut fi comunicat prin una dintre modalit????ile de comunicare prev??zute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur?? fiscal??, cu modific??rile ¬?i complet??rile ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispozi??iile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur?? fiscal??, cu modific??rile ¬?i complet??rile ulterioare, la ...
Citeste mai multe

Concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante

Prim??ria comunei Dîngeni organizeaz?? concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie...
Citeste mai multe

Fiind la intersec??ia drumurilor comerciale ce veneau dinspre partea muntoas?? spre Valea Prutului, zona comunei Dângeni a fost locuit?? neîntrerupt din cele mai vechi timpuri. De¬?i nu exist?? m??rturii documentare certe, ci doar descoperiri arheologice, se poate afirma c?? satele Dângeni ¬?i Iacobeni  dateaz?? din vremea lui ¬?tefan cel  Mare. De asemenea, se presupune c?? Satul Strahotin dateaz?? din anul 1401. Dângeni este cu siguran???? un sat vechi, de¬?i cea dintâi men??iune  documentar??  este relativ târzie: ,,într-un sure?? din 1609 este men??ionat?? împ??r??eala mo¬?iilor  lui Dinga hatmanul, din care afl??m: ,,…iar in partea  Dingusei, fata lui Grigorie, s-au venit satul  Dîngeni,, . Hatmanul  Dr??ghici Dinga  ¬?i rudele sale  st??pâni la Dolniceni, st??pâneau ¬?i mo¬?ia  pe care s-a întemeiat satul, care a luat nume de la cel al st??pânului  de aici, Dinga, la care s-a adaugat  sufixul ,,-eni,, cu valoare locativ??.

La sfâr¬?itul secolului al XIX-lea ¬?i începutul secolului al XX-lea numele comunei s-a legat de cel al familiei Mavrocordat, aceasta de??inând întregile teritorii.

Cl??direa în care fiin??eaz?? ¬?i ast??zi Prim??ria Dângeni a fost construit?? în anul 1920 de c??tre boierul Mavrocordat, având în permanen???? destina??ie special?? pentru prim??rie iar singura repara??ie capital?? a fost realizat?? în anul 1989.

A¬?ezat?? în nord-estul jude??ului Boto¬?ani, comuna Dângeni se învecineaz?? la nord cu comunele H??ne¬?ti ¬?i Vl??sine¬?ti, la sud cu comunele Tru¬?e¬?ti ¬?i Gorb??ne¬?ti, la est cu comuna Dobârceni iar la vest cu comuna Ungureni.

Comuna Dângeni a fost înfiin??at?? în anul  1864, odat?? cu celelalte comune din zon??. În functie de legisla??ia privind organizarea administrativ-teritorial??, Dângeniul a apar??inut pe rând, raionului Tru¬?e¬?ti, apoi raionului S??veni pân?? în anul 1968, an în care prin  noua lege de organizare a apar??inut ¬?i apar??ine jude??ului Boto¬?ani.

Comuna Dângeni din jude??ul Boto¬?ani este format?? din satele: Dângeni, Hulub, Strahotin, Iacobeni ¬?i c??tunele Guleoaia, Buneni, Costeni ¬?i Sleaa. Centrul administrativ al comunei este în localitatea Dângeni, unde fiin??eaz?? prim??ria, dispensarul medical ¬?i veterinar, poli??ia, c??minul cultural, oficiul po¬?tal ¬?i celelalte institu??ii de interes general.