Buget

PROIECT DE HOTARARE BUGET ANUL 2021


 
PROIECT   DE
H O T A R A R E privind aprobarea bugetului local al comunei Dîngeni,jude??ul BotoÂ?ani pe anul 2014 : vizualizare aici 
Venituri 
Cheltuieli 

BUGET 2014 - VIZUALIZARE AICI    

RECTIFICARI BUGET - AICI 

CONT EXECUTIE DECEMBRIE 2013- VIZUALIZARE AICI  
GRAD DE REALIZARE A VENITURILOR - AICI-  
 BUGET 2016 - http://primariadingeni.ro/admin/documente/buget/document_1455527765.pdf