Evenimente

  Guvernare deschisa , transparenta si participativa -standardizare , armonizare , dialog imbunatatit Inapoi  
13-02-2019 
Proiect cofinantat din Fondul Social european  prin Programul Operational  Capacitate Administrativa  2014-2020
Titlul proiectului : Guvernare deschisa , transparenta ;i participativa-standardizare, armonizare,dialog imbunatatit 
Cod SIPOCA /SMIS 2014+35/118964
Denumirea beneficiarului:Secretariatul General  al Guvernului