Informaţii de Interes Public
Conturile de la Trezoreria Botosani unde se pot plati taxele si impozitele locale
ORDONANTA MILITARA Nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

MODEL Declaratie pe proprie raspundere OM2

MODEL Adeverinta angajator

ORDONANTA MILITARA Nr.2 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

HOTĂRÂREA nr. 11 din 17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

ORDONANTA MILITARA Nr. 1 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri

ORDIN Nr. 414 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei

DECRET Nr. 195 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Măsuri preventive SPCLEP Dângeni

Lista functiilor publice si contractuale din Aparatul propriu al primarului cominei Dingen
i
Raport de implementare a Legii nr. 52 din 2003 in anul 2015 Comuna Dingeni

Raport de implementare a Legii nr. 544 din 2001 in anul 2015  Comuna Dingeni
M.Of.Nr.212 din 16 martie 2020 Sursa Act:Monitorul
Oficial
DECRET Nr. 195
privind instituirea starii de urgenta
pe teritoriul Romaniei
Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata
de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, in
care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate si peste 5.800 au
decedat, precum si declararea „Pandemiei“ de catre Organizatia Mondiala a
Sanatatii, la data de 11.03.2020,
luand in considerare experienta tarilor grav afectate de evolutia virusului si
masurile care au avut impact pozitiv in limitarea raspandirii acestuia si care
au vizat actiuni in planul sanatatii publice, concomitent cu limitarea sau
intreruperea activitatilor socioeconomice neesentiale, dar mai ales ingradirea
exercitarii unor drepturi si libertati fundamentale, fara de care celelalte
actiuni desfasurate nu ar fi putut avea efectul scontat,
in contextul masurilor adoptate la nivelul statelor europene, in principal cele
limitrofe, dar si cele cu comunitati mari de cetateni romani, din care 12 state
au adoptat masuri speciale prin instituirea unor stari exceptionale in scopul
prevenirii raspandirii comunitare a infectiei,
luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de
evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare,
care indica o crestere masiva a numarului de persoane infectate cu
coronavirusul SARS-CoV-2,
tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter
exceptional, in domeniul social si economic, pentru limitarea infectarii cu
coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei ar avea un impact deosebit de
grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la
sanatate al persoanelor,
subliniind necesitatea instituirii starii de urgenta pentru diminuarea
efectelor negative asupra economiei cauzate de masurile adoptate la nivel
national si international pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARSCoV-
2,
in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate definesc un context
exceptional care nu putea fi previzionat, care vizeaza interesul public general
si care constituie o situatie extraordinara, ce impune masuri exceptionale,
tinand cont de faptul ca restrangerea exercitiului unor drepturi nu trebuie sa
afecteze substanta lor, ci sa urmareasca un scop legitim, sa fie necesara intr-o
societate democratica si sa fie proportionala cu scopul urmarit,
vazand Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 30/2020 privind
necesitatea instituirii starii de urgenta si planul de actiune la instituirea starii
de urgenta,
avand in vedere propunerea Guvernului de instituire a starii de urgenta,
in temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din
Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 3 si art. 10 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul
starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:
Art. 1. - Se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pe o
durata de 30 de zile.
Art. 2. - Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea
managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice,
pe durata starii de urgenta este restrans exercitiul urmatoarelor drepturi,
proportional cu gradul de realizare al criteriilor prevazute de art. 4 alin. (4):
a) libera circulatie;
b) dreptul la viata intima, familiala si privata;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la invatatura;
e) libertatea intrunirilor;
f) dreptul de proprietate privata;
g) dreptul la greva;
h) libertatea economica.
Art. 3. - In scopul prevazut la art. 2 se stabilesc masurile de prima urgenta
cu aplicabilitate directa si imediata prevazute in anexa nr. 1.
Art. 4. - (1) In scopul prevazut la art. 2 se stabilesc masurile de prima
urgenta cu aplicabilitate graduala, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala prevazute la pct. 1-
7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de inlocuitorul
legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanta militara.
(3) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala, prevazute la pct. 8
din anexa nr. 2, se dispun de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al
secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau
inlocuitorul legal al acestuia.
(4) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala se dispun potrivit
alin. (2) si (3) potrivit evaluarii realizate de Comitetul National pentru Situatii
de Urgenta, cu acordul primministrului, pe baza urmatoarelor criterii:
a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
b) frecventa aparitiei unor focare intr-o zona geografica;
c) numarul de pacienti critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;
d) capacitatea si continuitatea asigurarii serviciilor sociale si de utilitati
publice pentru populatie;
e) capacitatea autoritatilor publice de a mentine si asigura masuri de ordine
si siguranta publica;
f) masurile instituite de alte state cu impact asupra populatiei sau situatiei
economice a Romaniei;
g) capacitatea de asigurare a masurilor pentru punere in carantina;
h) aparitia altor situatii de urgenta.
(5) Conducerea aplicarii masurilor stabilite prin ordonantele militare sau
prin ordinul prevazut la alin. (3) revine Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 5. - (1) Coordonarea integrata a masurilor de raspuns cu caracter
medical si de protectie civila la situatia de urgenta generata de COVID-19 se
realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru
Situatii de Urgenta, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu celelalte
institutii implicate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
(2) Masurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotararilor
Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta sunt aplicabile si se
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 6. - Conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice,
precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile
stabilite prin prezentul decret si prin ordonantele emise de ministrul afacerilor
interne.
Art. 7. - Institutiile sprijina structurile Ministerului Afacerilor Interne, la
solicitarea acestuia, in indeplinirea misiunilor, conform legislatiei in vigoare.
Art. 8. - Prezentul decret se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, si intra in vigoare la data publicarii.
Art. 9. - Prezentul decret se transmite Parlamentului in vederea exercitarii
atributiei prevazute de art. 93 alin. (1) din Constitutie.
PRESEDINTELE ROMANIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
Bucuresti, 16 martie 2020.
Nr. 195.
ANEXA Nr. 1
MASURI
de prima urgenta cu aplicabilitate directa
Capitolul I
Domeniul ordine publica
Art. 1. - Politia Locala se subordoneaza operational Ministerului Afacerilor
Interne.
Art. 2. - Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se
subordoneaza operational unitatilor teritoriale de politie, care stabilesc
activitatile de sprijin pe care acestea le executa.
Art. 3. - Serviciile voluntare de pompieri (situatii de urgenta) se
subordoneaza operational unitatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, care
stabilesc responsabilitatile si modul de actiune al acestora.
Art. 4. - Serviciile publice de ambulanta se subordoneaza operational
inspectoratelor pentru situatii de urgenta.
Art. 5. - (1) Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, Ministerul
Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone,
transportul de efective, materiale si tehnica pentru indeplinirea misiunilor
specifice, triaj epidemiologic, asistenta medicala si alte misiuni in functie de
evolutia situatiei.
(2) Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine publica si securitate
nationala suplimenteaza, la nevoie, efectivele si tehnica pentru interventie,
prevazute in planuri, in functie de evolutia situatiei.
Art. 6. - Institutiile din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica
si securitate nationala pot angaja fara concurs, la nevoie, pe durata
determinata de 6 luni, personal din sursa externa sau cadre care au trecut in
rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu.
Art. 7. - Pentru ca efectivele institutiilor din cadrul Sistemului national de
aparare, ordine publica si securitate nationala sa fie mereu la dispozitie in
scopul interventiei in cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe
perioada starii de urgenta, se suspenda exercitiile, simularile, aplicatiile si
orice alte activitati care pot interfera cu masurile luate de autoritatile
competente destinate prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu
COVID19, cu exceptia celor cu caracter militar desfasurate in poligoanele de
instructie.
Capitolul II
Domeniul economic
Art. 8. - Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici
din domeniile afectate de COVID-19.
Art. 9. - Pentru combaterea raspandirii infectiilor cu COVID19, autoritatile
publice centrale pot rechizitiona unitati de productie a materialelor si
echipamentelor necesare combaterii acestei epidemii.
Art. 10. - Autoritatile publice centrale, precum si entitatile juridice in care
statul este actionar majoritar pot achizitiona in mod direct materiale si
echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
Art. 11. - Beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor
de urgenta prevazute in prezentul decret pot decide, impreuna cu autoritatile
de management/organismele intermediare, sa suspende contractele de
finantare incheiate conform legii.
Art. 12. - Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza,
la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul
COVID-19 certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.
Art. 13. - Se vor dispune masuri pentru asigurarea continuitatii in
aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie,
furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime
si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului
energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a
tuturor serviciilor de utilitate publica.
Art. 14. - Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile
publice care expira pe perioada starii de urgenta.
Art. 15. - Pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la
medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la
serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu
apa, salubritate, carburanti etc.), in limita pretului mediu din ultimele 3 luni
inaintea declararii starii de urgenta.
Capitolul III
Domeniul sanatatii
Art. 16. - In structurile Ministerului Afacerilor Interne, in unitatile sanitare
si in serviciile de asistenta sociala se poate angaja fara concurs, la nevoie, pe
durata determinata de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar,
farmacisti, personal de laborator si alte categorii de personal contractual
necesare.
Art. 17. - Prelungirea aplicabilitatii actelor normative, cu valabilitate pana
la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale si
medicamentelor in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,
programe nationale de sanatate - preventive si curative, pe perioada starii de
urgenta, cu
modificarea prevederilor, in caz de necesitate, dupa cum urmeaza:
a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiile
acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si se
suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
(FNUASS);
b) serviciile medicale si medicamentele pot fi acordate si validate si fara
semnarea cu cardul national de asigurari sociale de sanatate si fara termen de
raportare in 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciilor;
c) decontarea pentru unitatile sanitare cu paturi aflate in relatie
contractuala cu casele de asigurari de sanatate a sumelor contractate si
decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
sau bugetul Ministerului Sanatatii, indiferent de numarul de cazuri realizate
sau, dupa caz, la nivelul activitatii efectiv realizate in conditiile in care acesta
depaseste nivelul contractat;
d) decontarea serviciilor medicale in unitatile sanitare din asistenta
medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activitatii
efectiv realizate, cu maximum 8 consultatii/ora;
e) prescrierea de medicamente de catre medicii de familie, inclusiv a
medicamentelor restrictionate din Lista de medicamente, aprobata prin
Hotararea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacientii cronici.
Art. 18. - In cazul achizitiei de medicamente de catre unitatile sanitare
pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, preturile medicamentelor pot depasi
preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii.
Art. 19. - Pe perioada starii de urgenta, pentru neindeplinirea atributiilor de
serviciu, pot fi suspendati din functiile de conducere conducatorii unitatilor
sanitare, directiilor de sanatate publica, caselor de asigurari de sanatate,
serviciilor de ambulanta, precum si autoritatilor si institutiilor publice centrale
si locale cu atributii in domeniul asistentei si protectiei sociale, indiferent de
statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate sa exercite temporar
aceste functii sa fie functionari publici.
Art. 20. - Pe perioada starii de urgenta se pot realiza transferuri intre
bugetele Ministerului Sanatatii si Fondul national unic de asigurari sociale de
sanatate (in ambele sensuri), precum si intre diferitele linii de buget ale
Ministerului Sanatatii sau Fondul national unic de asigurari sociale de
sanatate in functie de necesitati.
Art. 21. - Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru
personalul medical si nemedical din unitatile sanitare publice si cele care au
ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale se suporta din bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - titlul VI - Transferuri
intre unitati ale administratiei publice.
Art. 22. - Valoarea procentului aferent contributiei clawback pentru
trimestrul I al anului 2020 se plafoneaza la valoarea trimestrului IV al anului
2019.
Art. 23. - Pentru serviciile medicale, medicamente, investigatii paraclinice
acordate in perioada starii de urgenta, sumele angajate nu vor fi limitate la
cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.
Art. 24. - Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate in
carantina pentru COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de
sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar.
Art. 25. - Pe perioada starii de urgenta, modificarile de structura din cadrul
unitatilor sanitare se vor aviza de catre directiile de sanatate publica locale in
functie de necesitati.
Art. 26. - Pe perioada starii de urgenta, prin ordin al ministrului sanatatii se
pot introduce noi programe de sanatate si servicii medicale destinate
prevenirii si combaterii COVID-19.
Art. 27. - Se autorizeaza prescriptiile de tratamente „offlabel“ in cazul
pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, dupa ce aceste tratamente sunt
avizate de catre comisia de politica a medicamentului din cadrul unitatii
sanitare respective.
Art. 28. - (1) Asigurarea sumelor necesare in bugetul Ministerului Sanatatii
pentru achizitionarea de catre directiile de sanatate publica de materiale
necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin transferuri de la Ministerul
Sanatatii, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre directiile de sanatate
publica prin procedura de achizitie directa.
(2) Asigurarea sumelor necesare in bugetul Ministerului Sanatatii pentru
achizitionarea de catre unitatile sanitare de materiale si medicamente
necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin transferuri de la Ministerul
Sanatatii, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre unitatile sanitare prin
procedura de achizitie directa.
(3) Ministerele cu sistem de sanatate propriu pot face achizitii directe
pentru unitatile sanitare proprii atat din bugetele ministerelor de resort, cat si
din cele ale unitatilor sanitare.
Art. 29. - (1) Prin ordin al ministrului sanatatii se stabilesc masurile de
sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a masurilor de limitare
a raspandirii COVID-19.
(2) Masurile de sprijin se pun in aplicare de autoritatile administratiei
publice locale.
(3) Cheltuielile necesare se asigura prin transfer intre bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Sanatatii, si bugetele locale.
Capitolul IV
Domeniul muncii si protectiei sociale
Art. 30. - Guvernul poate sprijini angajatorii si angajatii afectati de efectele
crizei COVID-19, prin derogari de la prevederile legale in vigoare.
Art. 31. - Prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale se stabilesc
masuri de protectie sociala pentru angajati si familiile acestora din sectoarele
economice a caror activitate este afectata sau oprita total sau partial prin
decizii ale autoritatilor publice, pe perioada starii de urgenta.
Art. 32. - (1) Pe perioada starii de urgenta, prevederile Legii nr.
19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea
copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se
aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare,
personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin
al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului
de afaceri, si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor,
dupa caz.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului in
cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care
celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.
Art. 33. - Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile
administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale
si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar
unic sau majoritar, societatile cu capital privat introduc, acolo unde este
posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de
telemunca, prin act unilateral al angajatorului.
Art. 34. - Pe durata starii de urgenta are loc suspendarea efectuarii
controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu
exceptia controalelor dispuse de catre ministrul muncii si protectiei sociale, a
celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor
Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare
pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte c