Audit

PLANIFICAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN

PENTRU PRIM??RIA COMUNEI DÂNGENI

ÎN ANUL 2014

 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Activitatea auditabil??

Unitatea unde se

desf??șoar??

auditul intern

Durata

auditului

intern

Auditor

OBS.

1

2

3

4

5

6

1.

Activitatea de casierie

Primaria  Dângeni

15.01.2014 14.02.2014

 Cantemir Simona - auditor intern

 Irimescu Maria - supervizor

 

2.

Fiabilitatea sistemului contabil(entitatea subordonata)

Prim??ria Dângeni

21.04.2014

23.05.2014

 Cantemir Simona- auditor intern

  Irimescu Maria – supervizor

 

3.

Fiabilitatea sistemului contabil

Prim??ria Dângeni

01.09.2014

10.10.2014

  Mateescu Simona- auditor intern

  Irimescu Maria – supervizor