Revista dangeni
CONFROM HCL DINGENI NR.11/28.02.2013 SE APROB?? EDITAREA UNUI ZIAR LOCAL LUNAR IN COMUNA DINGENI NUMIT ,, REPORTERUL DE DINGENI"