Viaţa Culturală
În comun?? exist?? o bibliotec?? comunal?? ¬?i 4 biblioteci ¬?colare, câte una în fiecare sat, aflate în ¬?coli.

C??minul cultural Dângeni, cu o capacitate de 120 locuri, a fost inaugurat în anul 1967 ¬?i este în stare de func??ionare,  este echipat corespunz??tor cu instala??ii moderne de sonorizare ¬?i lumini, mobilier ¬?i vesel??. Spectacolele realizate cu diferite ocazii sunt organizate de c??tre cadrele didactice cu elevi ¬?i pre¬?colari, în incinta c??minului cultural.De asemenea spatiul C??minului Cultural este folosit pentru organizarea de petreceri, sedin??e, spectacole, sedin??e publice. Proiectele  c??minelor culturale din sat.Hulub si sat Iacobeni   au fost  depuse pentru finan??are prin fonduri europene astfel incat locuitorii acestor sate s?? se poat?? bucura de spa??ii dotate corespunz??tor  pentru organizarea evenimentelor.