Viaţa Spirituală

Biserica are o însemn??tate ridicat?? pentru cet????enii comunei Dîngeni. .În prezent, în fiecare dintre satele comunei exist?? un l??ca┬? de cult ortodox dar ┬?i ale altor culte cum sunt: Cre┬?tin dup?? Evanghelie, Penticostal ┬?i Adventist
Hramul bisericilor Comunei Dingeni:
14 octombrie  - hramul bisericii ,, Sf.Parascheva" în sat.Strahotin;
  8 noiembrie - hramul bisericii ,, Sf.Arhangheli Mihail ┬?i Gavril" în sat.Dîngeni
  26 octombrie  - hramul bisericii ,,Sf.Dumitru" în sat.Hulub.
    6 decembrie - hramul bisericii ,, Sf.Nicolae" în sat.Iacobeni.