Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

NR. CRT TIP ACT VIZAT NR ÎNREG ACT VIZAT DATA ÎNREGISTRARE ACT VIZAT DATA COMUNICARE ACT VIZAT

NR INREG REFUZ/OBIECTIE DATA ÎNREG REFUZ/OBIECTIE MOTIVARE REFUZ

Ultima actualizare: 12:36 | 13.05.2024